Výběr měny:
+420 777 029 692 Krásné, energií nabité nejen andělské dárky do vašeho domova

Vrácení zboží do 14dní

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě? 
V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. 
V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSTE SPOTŘEBITEL, TEDY ZBOŽÍ NAKUPUJETE V RÁMCI SVÉ OBCHODNÍ ČI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI (O ČEMŽ ROZHODUJE UVEDENÍ IČ NA NÁKUPNÍM DOKLADU), PRÁVO NA ODSTOUPENÍ VÁM NEVZNIKÁ, NEBOŤ OBCHODNÍ ZÁKONÍK TUTO MOŽNOST NEUVÁDÍ.

Formulář ke stažení: Odstoupení od smlouvy ve 14 dnech

Kde zboží vrátit:
Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit písemně, a to zasláním zboží na adresu:

Andělské dárky
NCC Trading Co sro
Brtníky 31
Děčín
40760

Vracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Je dobré vědět:
Obal není nutný.
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Andelskedarky.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které budou mít Andelskedarky.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky na info@andelskedarky.cz.
V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?
Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.
Nejlepší možností je zaslaní vyplněného Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu.
 
Jaké zboží nelze vrátit vůbec?
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
· na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
· na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
· na dodávku novin, periodik a časopisů.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Stručný přehled na závěr
·  Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
·  Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
·  Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
·  Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží může být po dohodě vráceno i později.
·  Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
·  Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
·  Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
·  Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

Doprava ZDARMA

při nákupu od 80,76 €

Ruční práce

Vyrobeno v ČR

+420 777 029 692

zákaznická podpora